Dinacomics en català

Dinacomics en català: Projecte de còmic, recopil·lació de còmics autoconclusius d'una pàgina cada un.