CATALÀ:
Sóc il·lustradora i faig còmics. Visc a Catalunya.

El meu estil és entre colors vius del mediterrani i sentiments amb llum càlida i acollidora,
treballo principalment amb dos tècniques: L'aquarel·la i el digital.
Tinc un webcomic , @dinacomics. Sobre la vida diaria d'una persona jove catòlica.

Aqui podeu lleigr una entrevista que em van fer al diari de Girona:

ENGISH:
I am an illustrator and I make comics. I live in Catalunya
My style is between bright Mediterranean colors and feelings with warm and cosy light,
I work mainly with two techniques: watercolor and digital.

I have a webcomic, @dinacomics. About the daily life of a young Catholic person.
Back to Top